Наглядання та ресертифікація

Наглядання

Діяльність з наглядання є складовою частиною програми з сертифікації. Вказана діяльність передбачає проведення аудитів на місці розташування замовника, щоб показові ділянки і функції, охоплені галуззю системи менеджменту, регулярно відслідковувалися та інші дії, які можуть включати запити щодо аспектів сертифікації, вимоги щодо надання документів і записів, перегляд рекламних матеріалів, сайтів та інші заходи моніторингу.

Основною частиною діяльності з наглядання є наглядові аудити, які проводяться на місці розташування замовника.
Наглядові аудити проводяться один раз рік при цьому перший наглядовий аудит, після початкової сертифікації проводиться не пізніше 12 місяців від останнього дня аудиту етапу 2.
Наглядові аудити плануються разом з рештою діяльностей з наглядання таким чином, щоб ОС був в змозі підтримувати довіру, що сертифікована система менеджменту продовжує відповідати вимогам у проміжку між ресертифікаційними аудитами.
До програми наглядових аудитів обов’язково включається перевірка проведення внутрішніх аудитів і аналізування керівництвом, перевірка дій, ужитих за результатами невідповідностей, що виявлені протягом попереднього аудиту, розгляд скарг, результативність системи менеджменту щодо досягнення цілей сертифікованого замовника, прогрес запланованих дій, що направлені на постійне поліпшення, постійний оперативний контроль, перевірка будь-яких змін та посилань на сертифікацію.

Ресертифікація

Мета ресертифікаційного аудиту — підтвердити постійну відповідність і результативність системи менеджменту в цілому і постійну доречність і застосовність до галузі сертифікації.
Діяльність з ресертифікаційного аудиту може потребувати перевірку етапу 1 в ситуаціях, якщо були істотні зміни стосовно системи менеджменту замовника, або в галузі де система менеджменту функціонує (наприклад зміни до законодавства).
Ресертифікаційний аудит враховує дієвість системи менеджменту протягом періоду сертифікації та висновки попередніх наглядових аудитів.

Ресертифікаційний аудит включає аудит на місці, при якому розглядається наступне:
— результативність системи менеджменту в цілому;
— продемонстровані зобов’язання підтримувати результативність і поліпшення системи менеджменту;
— сприяння сертифікованої системи менеджменту досягненню політики і цілей організації.
Якщо протягом аудиту виявлено невідповідності ОС надає тридцять днів для проведення коригувальних дій.

Ухвалення рішення щодо ресертифікації здійснюється ОС ґрунтуючись, як на результатах ресертифікаційного аудиту, так і на результатах аналізу системи протягом дії сертифікації та скарг, отриманих від користувачів сертифікації.