Політика у сфері якості

ПОЛІТИКА ОС ТОВ «РОСУКРСЕРТ»

Розуміючи важливість неупередженості під час виконання діяльності з сертифікації, управління конфліктом інтересів та гарантування об’єктивності діяльності з сертифікації систем менеджменту, керівництво ОС заявляє про свою політику в сфері якості яка спрямована на забезпечення суспільної довіри і сподівань щодо неупередженості, компетентності і об’єктивності діяльності з сертифікації систем менеджменту та належного рівня її організації.

Реалізація цієї політики здійснюється впровадженням системи менеджменту, яка ґрунтується на основних принципах, що наведено нижче.

Неупередженість.

ОС управляє можливими конфліктами інтересів та загрозами неупередженості (особиста зацікавленість, самоперевірка, довіра або залякування) тому рішення ОС ґрунтуються виключно на об’єктивних доказах відповідності (або невідповідності) отриманих ОС з виключенням впливу на них інших інтересів або сторін.

Компетентність.

Персонал, що залучається до процесу сертифікації має належний рівень компетентності, що дозволяє йому вміло застосовувати знання та навички під час діяльності з сертифікації.

Відповідальність.

За відповідність вимогам сертифікації несе відповідальність організація-замовник, а не ОС. ОС приймає рішення стосовно сертифікації ґрунтуючись на висновках аудиту (оцінці достатньої кількості об’єктивних доказів).

Відкритість.

Інформація про процес аудиту та сертифікації, статус сертифікації (надання, розширювання, підтримування, оновлення, призупинювання, звужування галузі або скасування сертифікації), а також не конфіденційна інформація про висновки певних аудитів (за скаргами, тощо) доступна для зацікавлених сторін.

Конфіденційність.

ОС додержується конфіденційності стосовно будь-якої приватної інформації про замовника.

Реагування на скарги.

ОС забезпечує розгляд всіх без винятку скарг у відповідності до встановлених процедур.

Ризик-орієнтований підхід

Органом сертифікації враховуються ризики, пов’язані з наданням компетентних, неупереджених та послідовних послуг з сертифікації

Такі ризики можуть включати та мати відношення до:

  • цілей аудиту;
  • вибірки, використаної в процесі аудиту;
  • реальної неупередженості та такої, яка сприймається замовником правових та регуляторних питань;
  • організації-клієнта щодо якої проводиться аудит та середовища, в якому замовник провадить діяльність;
  • впливу аудиту на клієнта та його діяльність;
    здоров’я та безпеки групи аудиту;
  • сприйняття зацікавлених сторін;
  • можливих заяв сертифікованого клієнта, що вводять в оману.