ПЕРЕВІРКА СЕРТИФІКАТА

Сертифікат на систему управління якістю на відповідність державному стандарту ДСТУ ISO 9001 (ДСТУ EN ISO 9001:2018 та ДСТУ ISO 9001:2015 ) видається на трирічний сертифікаційний період, початок якого зазначено на Сертифікаті. Протягом дії Сертифікату проводяться два наглядові аудити.
Перший наглядовий аудит проводиться через 11 місяців після проведення сертифікаційного аудиту. Другий наглядовий аудит проводиться через 12 місяців після проведення першого наглядового аудиту.
Сертифікат є чинним за умови проходження регулярних наглядових аудитів.
Чинність сертифікатів можливо перевірити заповнивши форму нижче, або за телефоном:
+38 (096)559-04-34, +38 (095) 076-12-00