Розгляд апеляцій, скарг

РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ (ВИТЯГ)

У разі незгоди з рішенням, що було прийняте ОС по відношенню до об’єкту оцінки відповідності, представник об’єкту може подати запит (апеляцію) до ОС про перегляд цього рішення. Таке звернення не несе жодних дискримінаційних дій по відношенню до апелянта.

Апеляція має бути подана в місячний термін від дати отримання офіційного повідомлення. Апеляція повинна бути підписана заявником, мати повні реквізити і печатку заявника…

З метою гарантування неупередженості, оцінювання та розгляд апеляцій покладено на Раду ОС. На засідання Ради ОС запрошується представник апелянта…

Термін розгляду апеляції не може перевищувати один місяць з дати її реєстрації…

РОЗГЛЯД СКАРГ (ВИТЯГ)

Керівництво ОС приділяє увагу забезпеченню оперативного, ефективного та неупередженого розглядання скарг.

З метою цього керівництво ОС дотримується політики, яка базується на наступних принципах…

Доступність.

Будь хто та у будь який спосіб може подати скаргу (офіційно, особисто, анонімно, доступними засобами зв’язку, українською, російською, англійською чи іншими мовами, на будь яких носіях та з використанням спеціальних можливостей таких, як шрифт Брайля та ін.).

Спроможність швидко реагувати.

Отримання скарги підтверджується скаржникові (за виключенням анонімної скарги) в день її отримання.

Об’єктивність.

ОС не встановлює преференцій стосовно скаржників (приватна особа чи велике підприємство) та ставиться до них рівноправно, об’єктивно та неупереджено протягом всього процесу розглядання скарг.

Платежі.

Доступ до процесу розглядання скарг – безкоштовний.

Конфіденційність.

Інформація стосовно скаржника, за якою ідентифікують його особистість не підлягає розголошенню за винятком, якщо тільки скаржник однозначно погоджується з її розголошенням…

Термін розгляду скарг не може перевищувати один місяць з дати її реєстрації. На запит надавача скарги ОС забезпечує його всіма звітами по розгляду скарги…